Det er en gruppe usikrede Seadrill-kreditorer som nå har gått til konkursdomstolen i Houston der Seadrill 12. september søkte om konkursbeskyttelse. I gruppen er Norsk Tillitsmann sammen med andre tillitsmenn, leverandører og verft, representert. Gruppen krever at John Fredriksens Hemen, Fredriksens partner Centerbridge og investeringsbanken Goldman Sachs skal svare på en rekke detaljerte spørsmål og legge frem dokumenter om prosessen som ledet frem til at Seadrill søkte konkursbeskyttelse. Goldman Sachs er rådgiver for Hemen og Centerbridge.

Norsk Tillitsmann, som organiserer og representerer obligasjonseiere, ønsker overfor Dagens Næringsliv ikke å kommentere rettsanmodningen som er sendt. Dagens Næringsliv lyktes tirsdag heller ikke å få noen kommentar fra Fredriksen-systemet.

Gruppen hvor Norsk Tillitsmann er medlem, samarbeider med andre grupper av obligasjonseiere som sonderer muligheten for alternative løsninger til refinansiering av Seadrill. Dagens Næringsliv skrev tirsdag at to grupper av obligasjonseiere nå har lagt frem ikke-bindende forslag til alternative refinansieringsløsninger.

Vil ha alt på bordet

I det 28 sider lange rettsdokumentet listes det opp en rekke detaljerte tema der gruppen ønsker å få svar på spørsmål og tilgang til all dokumentasjon rundt tema.

Blant temaene er:

  • Refinansieringsavtalen
  • Avtalen med bankene
  • Avtaler med tilknyttede selskaper
  • Hemens involvering og John Fredriksens interesser i andre offshoreserviceselskaper
  • Avtalte honorarer
  • Hva som er gjort for å få andre interessenter på banen

Det var 12. september Seadrill søkte om konkursbeskyttelse i en domstol i Houston i Texas. Samtidig la selskapet frem en omfattende refinansieringsplan. Den innebærer at 1,1 milliarder dollar i ny kapital vil bli tilført, delvis gjennom egenkapital og lån. De største bidragsyterne i kapitaltilførselen er John Fredriksens selskap Hemen og det New York-Baserte hedgefondet Centerbridge.

Da planen ble lagt frem var den støttet av 97 prosent av långiverne, men bare 40 prosent av obligasjonseierne. De usikrede kreditorene er tiltenkt vel 14 prosent eierandel i Seadrill i refinansieringsløsningen som nå ligger på bordet.(Vilkår)