Etter flere år som aksjonær i Oceanteam valgte investoren Roger Nymo i fjor høst å kreve granskning av selskapet og dets ledelse.

– Jeg mener at det som skjer i Oceanteam, er pill råttent. Far og sønn har fått holde på i flere år i et børsnotert selskap, uten at noen har grepet inn, sa Nymo til DN den gang.

I februar ga Bergen tingrett ham medhold i at forholdene i det kriserammede offshorerederiet burde granskes. Oceanteam anket avgjørelsen til lagmannsretten og krevde samtidig at granskningen ikke burde starte før anken var behandlet. Tingretten avviste dette kravet allerede i februar, og fredag besluttet Gulating lagmannsrett å avvise anken fra Oceanteam.

– Lagmannsretten er kommet til at det foreligger saklig grunn for granskning, og anken fra Oceanteam hva gjelder selve avgjørelsen om granskning blir dermed å forkastet, heter det i den ferske dommen.

Må stille garanti

Lagmannsretten avviste også Oceanteams anke vedrørende sikkerhetsstillelse, og selskapet må derfor følge tingrettens avgjørelse om å stille tre millioner kroner som garanti for å dekke kostnadene ved granskningen.

Advokat Hans Christian Steenstrup, som representerer Oceanteam-aksjonæren Roger Nymo, sier at hans klient er tilfreds med Oceanteams anke ble avvist.

– Men han synes det er synd at selskapet har brukt så mye ressurser på å motsette seg en granskning. Dersom granskningen kunne ha vist at det ikke var grunnlag for kritikk, så ville det være i selskapets interesse å la den gå sin gang, sier Steenstrup.

Advokat Jacob S. Bjønness-Jacobsen, som representerer Oceanteam i denne saken, viser til selskapet for kommentar. DN har kontaktet Oceanteams hovedkvarter, og ble vist videre til ledelsen i Nederland. DN lyktes mandag ettermiddag ikke i å få noen kommentar herfra.

Far og sønn sluttet

I midten av mars meldte Oceanteam at selskapets sjef Haico Halbesma trekker seg fra jobben som administrerende direktør i selskapet. En uke senere ble det klart at hans far Hessel Halbesma også trekker seg som styreleder i selskapet.

Styret i Oceanteam har kalt inn aksjonærene til ekstraordinært møte i Bergen i april der kreditorene i praksis vil overta kontrollen over selskapet.

Oceanteam har ønsket å unngå kravet om granskning og mulig tvangsavvikling ved å rømme landet gjennom en fusjon med et nederlandsk datterselskap. I midten av mars måtte imidlertid generalforsamlingen som skulle vedta fluktplanen utsettes fordi selskapet har gått tom for penger og ikke har råd til å betale rådgiverne som trengs for å fullføre fusjonsdokumentasjonen. (Vilkår)

Norsk finanstopp hjalp HBO med serien Billions: – Virkeligheten slår fantasien
Sesong 3 av den populære serien om finans- og makteliten i New York har premiere mandag, og det er én spesiell grunn til at den slår ekstra godt an hos den norske finansmannen Peter Warren
04:59
Publisert: