Oljeserviceselskapet Subsea 7 og Schlumberger overrasket markedet i går da de meldte at selskapene vil starte forhandlinger om å danne et felles joint-venture-selskap. Kristian Siem-kontrollerte Subsea 7 steg over syv prosent på børsen fredag etter at nyheten ble kjent.

Kristian Siem er styreleder i Subsea 7. Kursoppgangen betyr at Siems aksjer ble mer enn 600 millioner kroner mer verd. Til sammen kontrollerer Siem, gjennom Siem Industries, vel 21 prosent av oljeserviceselskapet som på Oslo Børs er verdsatt til over 40 milliarder kroner.

Også i Schlumberger er en nordmann sentral. Norske Paal Kibsgaard leder det Houston-baserte selskapet som er blant verdens største oljeserviceselskaper. Det felles selskapet vil eies 50/50 av Subsea 7 og Schlumberger og bygge på samarbeidet de to selskapene allerede har i joint-venturet Subsea Integration Alliance som ble etablert i 2015.

Avviser fusjonssamtaler

London-baserte Kristian Siem er ikke i tvil om at et joint venture er rette veien å gå.

– Vi har allerede sett at integrerte tjenester fører til bedre økonomi. Dette er en utvikling som vi er overbevist om er riktig for industrien og derfor også for Subsea 7. Det at Schlumberger og Subsea 7 går sammen, gjør at vi kan tilby et videre produktspekter til våre kunder i forbindelse med feltutbygginger og andre offshoretjenester, sier Siem

Og legger til:

– Det fører til bedre planlegging, bedre fokusering og klarere ansvar at en kontraktør står ansvarlig for en større del av leveransen, sier han.

– Har det vært diskutert full fusjon mellom selskapene?

– Nei.

– Hvorfor ikke?

– Målsetningen er den som jeg har beskrevet. Den målsetningen har vi oppnådd gjennom dette joint-venturet, sier Siem.

Flere tror imidlertid at joint-venturet er første steg på veien mot at Schlumberger kjøper Subsea 7.

– Vi tror det er fornuftig for Schlumberger å kjøpe Subsea 7, og dette joint-venturet støtter, etter vår mening, denne tesen. Før Technip og FMC bestemte seg for å fusjonere i 2016, etablerte de Forsys Subsea JV i 2015 som markerte det første skritt mot å bli en integrert subsealeverandør. Vi vil mye mulig se det samme skje med Subsea 7 og Schlumberger, skriver meglerhuset Sparebank 1 Markets i en kommentar til nyheten.

Oljeserviceselskapet TechnipFMC er en stor konkurrent av Schlumberger og Subsea 7.

Høyere aktivitet og bedre marginer

Kristian Siem ser etableringen av et joint venture som en konsekvens av oljeprisfallet.

– Markedet er blitt sterkt påvirket av at oljeprisen falt som en sten. Det førte til at oljenæringen så på nye måter å arbeide på for å redusere kostnadene. Integrerte tjenester er et produkt av dette. Det har ført til at nødvendighetsprisen for olje for å møte kostnadene ved feltutbygginger er dramatisk redusert. Kostnadsreduksjonene er like dramatiske som oljeprisfallet, sier Siem.

Siden bunnen på 27 dollar fatet er oljeprisen mer enn doblet. Fredag ettermiddag ble nordsjøolje handlet til over 66 dollar fatet.

– Antall prosjekter både i verdi og i antall som vi nå byr på, er langt høyere enn det var for et år siden. Så aktivitetsnivået tar seg opp, men det tar tid fra et prosjekt blir satt i gang til aktivitet offshore. Derfor vil det nok ta litt tid å gjenopprette balansen i markedet.

– Betyr det at marginene er i bedring?

– Som sagt tar det litt tid, men det er naturlig å vente at et etterspørselen blir sterk nok til å bedre marginene, sier Siem.(Vilkår)