Seadrill er i mål med et forslag til en ny finansiell løsning for selskapet. Forslaget ble mandag sendt konkursdomstolen i Houston og kommer etter flere måneder lange forhandlinger mellom Seadrill, banker, John Fredriksens Hemen, hedgefondet Centerbridge, obligasjonseiere og andre kreditorer. Med støtte fra 70 prosent av Seadrills obligasjonseiere er det stort håp i Fredriksen-leiren til at løsningen skal bli banket gjennom.

– Det er fint å komme et skritt videre. Det gjør veien frem til målet enklere, sier Fredriksens nære samarbeidspartner Harald Thorstein til Dagens Næringsliv.

Thorstein er ansatt i John Fredriksens Seatankers Management og har jobbet tett med den nye løsningen de siste månedene.

Løsningsforslaget vil også kunne redusere regningene i en prosess som er anslått å koste Seadrill over 3,2 milliarder kroner.

Det nye forslaget innebærer at John Fredriksens Hemen Holding vil få en lavere eierandel i det nye selskapet enn i den forrige løsningen. Men Fredriksen vil fremdeles være Seadrills største aksjonær og kontrollere selskapet med i underkant av 30 prosent av aksjene.

Flere måneder i retten

Det var 12. september i fjor at Seadrill søkte om konkursbeskyttelse, såkalt Chapter 11-prosess, i retten i Houston. Da hadde selskapet i over to år arbeidet med å få kontroll over en gjeldsbyrde på åtte milliarder dollar i banklån og obligasjonsgjeld. I tillegg hadde selskapet betydelige forpliktelser til en rekke verft i Asia. Inntjeningen til det som er et av verdens største riggselskaper, kollapset i kjølvannet av oljeprisfallet da oljeselskapene strupet letebudsjettene.

Kamp mot obligasjonseiere

Samtidig med at rettsprosessen i Houston ble innledet, ble det lagt frem en omfattende restruktureringsplan. Den innebar blant annet at bankene skjøv på forfallstidspunktet for Seadrills lån med fem år, opptak av et nytt obligasjonslån på 860 millioner dollar og ny egenkapital på 200 millioner dollar.

John Fredriksens Hemen og hedgefondet Centerbridge var de sentrale arkitektene bak forslaget. Hemen ville få en eierandel på rundt 36 prosent i nye Seadrill etter refinansieringen.

Vel 40 prosent av Seadrills obligasjonseiere støttet planen. De resterende obligasjonseierne og kreditorene har i månedene etter kjempet for å få bedre uttelling. Nå har de fått delvis gjennomslag for sine krav.

Press fra obligasjonseiere

Det er to parter som har presset Seadrill i forhandlingene om en forbedret avtale for de usikrede kreditorene, deriblant selskapets obligasjonseiere. Den ene er en gruppe obligasjonseiere som frontes av det New York-baserte advokatselskapet Stroock & Stroock & Lavan og investeringsbanken Rothschild Group, mens den andre er den britiske banken Barclays, som også er en stor obligasjonseier i Seadrills obligasjonslån. Begge stilte 100 millioner dollar i sikkerhet overfor konkursdomstolen i Houston for å få jobbe frem en alternativ løsning. I det nye forslaget vil disse to gruppene få en million dollar som kompensasjon for jobben.

Den nye løsningen som nå ligger på bordet, støttes også av verft som har nybyggingskontrakter for Seadrills rigger og den offisielle komiteen for de usikrede Seadrill-kreditorene. I denne komiteen er Nordic Trustee en av syv medlemmer.

Bedre uttelling

Den nye planen innebærer at kreditorene som ikke deltok fra starten av vil få bedre uttelling både ved tegningen av obligasjonslånet som nå er økt til 880 millioner dollar og emisjonen på 200 millioner dollar.

Den nye planens hovedpunkter er:

* Forfallet på Seadrills bankgjeld skyves med fem år – som før

* Nytt obligasjonslån på 880 millioner dollar – økt med 20 millioner dollar

* Emisjon på 200 millioner dollar – som før.

Investorer i det nye obligasjonslånet vil få 57,5 prosent av aksjene i nye Seadrill, mens deltagerne i emisjonen vil få 25 prosent av aksjene.

Mindre til Fredriksen

Den nye løsningen innebærer at John Fredriksens Hemen og det New York-baserte hedgefondet Centerbridge vil få en redusert eierandel i nye Seadrill enn det de ville fått i den opprinnelige planen. Hemen skulle eie rundt 36 prosent av aksjene i nye Seadrill. Den nye løsningen innebærer at Hemen vil kontrollere opp mot 30 prosent av aksjene i Seadrill.

Hemen og Centerbridge skulle opprinnelig ha tegnet seg for 440 millioner dollar i obligasjonslånet. I det nye forslaget er tegningen til de to redusert til 321,7 millioner dollar. i emisjonen på 200 millioner dollar skulle de to ha tegnet seg for 125 millioner dollar. Nå er dette redusert til 85,8 millioner dollar. I tillegg vil Hemen få fem prosent av aksjene i nye Seadrill som kompensasjon for å ha stilt garantier for Chapter 11-prosessen.

Opprinnelig skulle de obligasjonseierne som ikke støttet planen fra i fjor høst, få tegne 85 millioner dollar av obligasjonslånet på 860 millioner dollar. Nå skal de få tegne 263 millioner dollar av obligasjonslånet som er økt til 880 millioner dollar.(Vilkår)