Seadrill er kommet frem til en ny løsning med sine kreditorer. Det kommer frem av rettsdokumenter som er sendt retten i Houston i dag. 70 prosent av obligasjonseierne i Seadrill støtter forslaget, opp fra 40 prosent fra den tidligere planen. John Fredriksens høyre hånd, Harald Thorstein, bekrefter overfor DN at det nå er en løsning med obligasjonseiere, banker og andre kreditorer i Seadrill.

- Det er fint å komme et skritt videre. Det gjør veien frem til målet enklere, sier Harald Thorstein til Dagens Næringsliv.

Flere måneder i retten

Det var 12. september i fjor at Seadrill søkte om konkursbeskyttelse i retten i Houston. Samtidig ble det lagt frem en omfattende restruktureringsplan. Den innebar blant annet at bankene skjøv på forfallstidspunkt, opptak av et nytt obligasjonslån på 860 millioner dollar og ny egenkapital på 200 millioner dollar.

John Fredriksens Hemen og hedgefondet Centerbridge var de sentrale arkitektene bak forslaget. Hemen ville få en eierandel på rundt 36 prosent i nye Seadrill etter refinansieringen.

Vel 40 prosent av Seadrills obligasjonseiere støttet planen. De resterende obligasjonseierne og kreditorene har i månedene etter kjempet for å få bedre uttelling. Nå har de fått uttelling.

Bedre uttelling

Den nye planen innebærer at kreditorene som ikke deltok fra starten av vil få bedre uttelling både ved tegningen av obligasjonslånet som nå er økt til 880 millioner dollar og emisjonen på 200 millioner dollar.

Obligasjonseiere som ikke var med i den opprinnelige restruktureringen, skulle få tegne seg for rundt 85 millioner dollar av lånet. Nå vil de få 263 millioner dollar av lånet på 880 millioner dollar. Samtidig vil de få bedre uttelling i emisjonen.

Den nye planen vil gjøre at John Fredriksens Hemen vil eie opp mot 30 prosent av aksjene i nye Seadrill, mot 36 prosent i den opprinnelige planen. Også hedgefondet Centerbridge vil få en lavere eierandel i nye Seadrill.(Vilkår)

Slik får du kinolyd i stuen
Gråbein tester de beste subwooferene.
03:38
Publisert: