Riggselskapet Seadrill er ennå ikke i mål med en løsning på sin gjeld, og konkurstrusselen henger over selskapet.

Bedre går det for Archer der John Fredriksen også er hovedaksjonær. Selskapet er storleverandør av tjenester til landbaserte oljeboring, og som ble skilt ut fra nettopp Seadrill i 2011.

Da Børsen stengte etter et ras av regnskapsrapporter, nedskrivninger, og en dyster Seadrill-resultatrapport tirsdag, meldte Archer at det har finansieringsplanen klar. 

Planen klar

Redningsplanen har følgende elementer:

  • Archer gjør en rettet emisjon på 60-120 millioner dollar, eller inntil en milliard kroner. Hovedaksjonæren John Fredriksens (gjennom investeringsselskapet Hemen Holding) og andre investorer og aksjonærer har indikert betydelig interesse for å tegne seg, for godt over 60 millioner dollar.
  • 94 prosent av långiverne i selskapets 625 millioner dollars lånepakke  er med på en gjeldsrestrukturering som blant annet innebærer en økning av låneordningen med 55 millioner dollar, utsatt forfall til september 2020, og avdragsutsettelse til mars 2020.
  • Seadrill går selv med på å konvertere 146 millioner dollar i gjeld og renter i et nytt konvertibelt lån. I tillegg frikobles Archers gjeld fra garantier og kryss-vilkår til Seadrill, forhold som har gjort en restrukturering av Archer vanskelig. Dette skjer mot ti prosents betaling av beløpet Seadrill har garantert for på 278 millioner dollar.

Pengene fra emisjonen skal brukes til å styrke selskapets balanse og likviditet, og til generelle selskapsformål, og rådgiverne ABG Sundal Collier, DNB Markets, Nordea Markets og SEB starter straks med kapitalinnhentingen, som går frem til onsdag morgen klokken 08:00. Fredriksens Archer forbeholder seg som retten til å endre tegningsperioden i emisjonen.

Endte i minus

Archer ventet til etter at Børsen hadde stengt med å offentliggjøre sin regnskapsrapport, som viste et underskudd i fjerde kvartal på 54 millioner dollar før skatt. Totalt endte Archer fjoråret med 162 millioner dollar i minus av inntekter på 884 millioner dollar:

- Vi ser tegn til bedring med en stabilisering av oljeprisen og mer positive utsikter i de relevante råvareprisene både på kort og lang sikt, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Archer viser samtidig til at selskapet har en god ordrebeholdning, og at det har kuttet kostnadene. Likevel regner selskapet med at første kvartal 2017 blir noe svakere enn fjerde kvartal 2016, men at 2017 blir "på linje" med 2016 før restruktureringskostnader.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.