Dramaet rundt riggselskapet Seadrill skildres i detalj i dokumentene selskapet tirsdag leverte inn til en domstol i Texas da det søkte beskyttelse mot konkurs.

Det fremgår at gjeldsdramaet rundt selskapet startet enda tidligere enn det som hittil har vært kjent, og at gjeldsbelastningen var enda større enn kommunisert. I en redegjørelse fra finansdirektør Mark Morris skildres den håpløse situasjonen riggselskapet befant seg i etter at oljeprisen kollapset og dro proppen ut av riggmarkedet i 2014: