Det Seadrill-kontrollerte riggselskapet Sevan Drilling mistenkes for å ha betalt ut store beløp i korrupsjon for å sikre kontrakt med det brasilianske oljeselskapet Petrobras.

Fredag aksjonerte Økokrim mot selskapets kontorer og en rekke andre adresser i Norge. Det bekrefter førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim.

-  Det stemmer at vi hadde en aksjon i går hvor vi ransaket Sevan Drillings kontorer i Oslo. Det ble også foretatt ransaking i andre byer i Norge for å få tak i opplysninger om de forhold som er beskrevet knyttet til agentbruk og kontrakter i Brasil, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim til Dagens Næringsliv.

Marianne Djupesland, Økokrim.
Marianne Djupesland, Økokrim. (Foto: Mikaela Berg)

- Hvilke byer?

- Jeg ønsker ikke å gå inn på nærmere detaljer om det. Det er tatt beslag i mye materiale , datamateriale og regnskapsmateriale, sier hun.

- Er personer pågrepet?

- Jeg kommer ikke til å si noe om det. Det er gjennomført flere avhør. Jeg kommer ikke til å si noe om hvem som er avhørt eller status, sier Djupesland.

Les også: Fikk krav om agentbetaling i 2011 dn+ (DN+)

Korrupsjon

Sent fredag kveld sendte Sevan Drilling ut en børsmelding om at selskapets kontorer er ransaket av Økokrim, og at selskapet er siktet for korrupsjon.

"Selskapet samarbeider med myndighetene med å finne og gjøre tilgjengelig alle dokumenter som myndighetene mener er relevante", heter det.

Meldingen kommer etter at Sevan Marine fredag overleverte en granskningsrapport til Økokrim.

Bakgrunn: Sevan Marine har overlevert granskningsrapport til Økokrim

Ransakingen av Sevan Drilling-kontorene er en ny alvorlig omdreining i det som er i ferd med å bli en av de største og mest omfattende korrupsjonssakene i Norge noensinne.

Sevan Drilling er siktet av Økokrim etter korrupsjonsbestemmelsene og mistenkes for å ha betalt titalls millioner kroner i bestikkelser for å sikre milliardkontrakter med det brasilianske oljeselskapet Petrobras.

Advokat Erling Lind er styreleder i Sevan Drilling asa, som er under avvikling og tatt av Oslo Børs. Han har følgende kommentar til siktelsen fra Økokrim:

- Jeg kan bekrefte at vi har mottatt siktelsen.Vi vil selvfølgelig  samarbeide med Økokrim. Det er viktig for oss å påpeke at de avtalene siktelsen refererer til ble inngått for lenge siden, lenge før Sevan Drilling asa ble etablert. Seadrill kjøpte 29 prosent av aksjene i Sevan Drilling asa i 2011. Jeg ble spurt om å være styreleder i 2012. Vi hadde da ingen indikasjoner om at det var noe galt med disse avtalene. Det var løpende honorert. Alle bruker agenter i Brasil. Dette var en reell agent. . Kommisjonene var på markedsmessig nivå. Det ble også gjort undersøkelser fra Seadrill side uten at det ble funnet noe galt Senere, i sommer, kom det frem i brasilianske media side at vår agent kunne være implisert i korrupte handlinger i forhold til Petrobras. Da stanset vi umiddelbart betalingene og satte igang en intern granskning i Brasil. Denne granskningen er ikke ferdig. Vi har også underrettet brasiliansk politi om vår granskning og vil samarbeide med dem hvis de ønsker å ta noen initiativ i saken.

- Hvor mye er betalt i kommisjoner?

- Jeg har ikke dette beløpet tilgjengelig her og nå, sier Lind.

 

Les også: Benekter korrupsjon i Brasil

Korrupte agentavtaler

Det er bestikkelser betalt i perioden 2012 til 2015 Sevan Drilling er mistenkt for. Det er delvis de samme kontraktene som Sevan Marine og Sevan Drilling mistenkes for å ha betalt bestikkelser for å sikre.

Sevan Marine ble i 2011 restrukturert etter at selskapet var på konkursens rand. Selskapets satsning på rigger og boreskip var kommet ut av kontroll og Sevan Marine trakk seg da ut av Sevan Drilling.

John Fredriksen-kontrollerte Seadrill eier vel 50 prosent av aksjene i Sevan Drilling. Gjennom restruktureringen fikk Sevan Drilling kontroll over to rigger som hadde lange kontrakter med Petrobras.

Det er disse kontraktene som Økokrim mistenker det er betalt store bestikkelser for å sikre. Det skal ha blitt inngått agentavtaler som løp i flere år etter signering og som Sevan Drilling mistenkes for å ha fortsatt å betale for etter at selskapet oppsto som eget børsnotert selskap.

Ransaking etter rapport

Det var i juni i år Sevan Marine igangsatte en uavhengig granskning etter at opplysninger i brasiliansk presse om at selskapet var innblandet i korrupsjon. Selskapet engasjerte advokatselskapet Selmer for å granske forholdet. 

Selmers rapport konkluderer med at «det er mer sannsynlig enn ikke at uregelmessige utbetalinger fant sted, og at «handlingene kan være å anse som økonomisk kriminalitet».

Rapporten ble behandlet i Sevan Marines styre tidligere denne uken og samtidig overlevert Økokrim. Det er på bakgrunn av denne rapporten Økokrim ransaket Sevan Marines kontorer.

Økokrim ville fredag ikke kommentere etterforskningsskritt i saken.

- Sevan Marine informerte oss på et tidligere tidspunkt om at selskapet ville igangsette granskning. Selskapet har fulgt opp dette med å levere oss granskningsrapporten. Utover det vil jeg ikke gi ytterligere kommentarer, sa førstestatsadvokat Marianne Djupesland.

Konsernsjef Carl Lieungh bekreftet overfor Dagens Næringsliv at selskapet høsten 2011 fikk et krav om betaling i henhold til en agentavtale.

Lieungh nektet å betale, blant annet etter at Sevan Marine ikke fikk svar på detaljerte spørsmål knyttet til compliance.

Spørsmålet nå er om Sevan Drilling har fortsatt å betale på det Økokrim mistenker er en korrupt agentavtale i årene etter.

Bestikkelser, sveitsiske banker og Monaco

I brasiliansk presse er det fremkommet opplysninger om at det skal være betalt over 20 millioner dollar, mer enn 160 millioner kroner etter dagens kurs, i bestikkelser knyttet til kontrakter inngått av Sevan Marine.

Det er ikke klart om når disse utbetalingene skal ha skjedd og om det er Sevan Marine eller Sevan Drilling som skal ha betalt beløpene.

Sentralt i den brasilianske korrupsjonsetterforskningen står Sevan Marines tidligere Brasil-sjef Raul Schmidt Felippe Junior som ledet Sevan Marines virksomhet i landet frem til 2007.

Da startet han egen virksomhet og var megler i forbindelse med de tre milliardkontraktene Sevan Marine inngikk med det brasilianske selskapet Petrobras.

Millionbeløp skal ha blitt sluset gjennom kontoer i den sveitsiske banken Julius Baer til kontoer kontrollert av tidligere leder av Petrobras internasjonale virksomhet Jorge Luiz Selada.

Store beløp er frosset i Monaco på kontoer kontrollert av Selada.

I brasiliansk presse er Scmidt fremstilt som en nær samarbeidsparter av Selada og knyttet til flere korrupte avtaler. Seladas tidligere sjef er allerede dømt for korrupsjon og Selada ble tidligere i år arrestert av brasiliansk politi. Både Selada og Schmidt avviser beskyldningene som er rettet mot dem.

Det er ikke kjent hvor store agentbeløp som samlet er betalt ut knyttet til milliardkontraktene som Sevan Marine har inngått. I forbindelse med restruktureringen av selskapet i 2011 ble selskapets to rigger og boreskip overtatt av henholdsvis Sevan Drilling og Teekay.

I børsmeldingen fra Sevan Marine som ble sendt fredag er det også knyttet mulige bestikkelser til et boreskip som i dag opereres av børsnoterte kanadiske Teekay. 

Les også:
- Markedet undervurderer hvor lenge gjeninnhentningen etter nedturen vil vare
Analytiker: Nå akselererer etterspørselen etter olje

Se DN Tv:  Se trailer «Taxi Teheran»

Se trailer: «Taxi Tehran»
Se trailer: «Taxi Tehran»
01:49
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.