Offshorerederiet Solstad Farstad melder at datterselskapet Farstad Shipping as ved utgangen av første kvartal var i brudd med sine lånebetingelser når det gjelder lånebetjeningsevne. Den aktuelle betingelsen er ifølge selskapet avhengig av selskapets underliggende driftsresultat (EBITDA) og kan dermed ikke fastsettes nøyaktig før kvartalsrapporten er fullført.

- Men foreløpige estimater indikerer at et brudd er tilstede, skriver selskapet i meldingen.

Et brudd på lånebetingelsene vil ifølge selskapet føre til at datterselskapets langsiktige gjeld vil bli omklassifisert til kortsiktig gjeld. Dette vil vedvare inntil Farstad Shipping as igjen etterlever sine lånebetingelser, eller det blir gitt unntak for lånebetingelsene.

Tror på bedring etter sommeren

Solstad Farstad opplyser at basert på ledelsens estimater for 2018 vil datterselskapet være tilbake i en situasjon der det etterlever lånebetingelsene i løpet av andre halvår.

Offshorerederiet Solstad Farstad er et resultat av den kraftige nedturen i markedet for offshore serviceskip. Solstad Offshore fikk sommeren 2016 med seg Kjell Inge Røkkes Aker-konsern på eiersiden og har senere overtatt konkurrentene Farstad Shipping, Deepsea Supply og Rem Offshore. I forbindelse med dette kom også Deepsea Supply-eier John Fredriksen inn på eiersiden i Solstad Farstad. ¨

Det er i restene etter Ålesund-rederiet Farstad Shipping at det nå har oppstått problemer med å etterleve lånebetingelsene.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Skal være så bra at selv de beste fotballspillerene i verden blir bedre av å spille det