Bukken og havresekken

Det må vurderes om Petroleumstilsynet bør fratas ansvaret for granskninger av alvorlige hendelser i oljesektoren.

Publisert: Oppdatert:

Den tragiske dødsulykken på COSL Innovator aktualiserer diskusjonen om offentlig granskning av alvorlige ulykker i petroleumsvirksomheten, skriver artikkelforfatteren. Foto:
Den tragiske dødsulykken på COSL Innovator aktualiserer diskusjonen om offentlig granskning av alvorlige ulykker i petroleumsvirksomheten, skriver artikkelforfatteren. Foto: (Foto: Eivind Senneset)