Det Frederik W. Mohn-dominerte riggselskapet Songa Offshore vil utstede konvertible obligasjonslån og foreta en aksjeutvidelse for å sikre likviditet og drift av den siste Cat-D-riggen som selskapet har under bygging i Sør-Korea, ifølge en melding tirsdag.

Songa Offshore planlegger å utstede et konvertibelt obligasjonslån på 100 millioner dollar, med opsjon på å øke lånet til 125 millioner dollar, fremgår det.

Videre vil selskapet fullføre en emisjon på inntil 25 millioner dollar, til 0,15 kroner aksjen. Begge tiltakene er del av en omfattende refinansiering.

"Det nye konvertible obligasjonslånet er delvis garantert av en brofinansiering på 91,5 millioner dollar, som har blitt fulltegnet av selskapets største aksjonærer", heter det.

Bakteppet er økt behov for likviditet. Primært har dette oppstått som følge av at riggutnyttelsen for «Songa Enabler»  og «Songa Endurance» har vært lavere enn ventet, riggleveranse-forsinkelser samt økte krav til kontantinnskudd fra bankene relatert til «Songa Encourage» og «Songa Enabler», påpeker selskapet.

"Brofinansieringen vil øyeblikkelig tilføre nødvendig likviditet og sikre driften av selskapet og leverering av Songa Enabler, selskapets siste Cat-D-nybygg", heter det.

Den foreslåtte refinansieringen inkluderer også full konvertering av obligasjonslånet SONG06 til egenkapital for 150 millioner dollar til 0,176 kroner per aksje.

For obligasjonslånene SONG04 og SONG05 samt aksjonærlånet fra Mohn-selskapet Perestroika ønsker selskapet vesentlige rentereduksjoner, forfallsutsettelser og andre lettelser i vilkårene.

Lånebetingelsene («covenants») vil bli delvis suspendert og utvidet, noe som vil gi selskapet økt albuerom i årene som kommer, står det i meldingen.

Riggene «Songa Equinox» og «Songa Endurance» har begge hatt en inntjeningseffektivitet på 98 prosent de siste tre ukene, opplyser Songa.

 «Songa Encourage» ventes å ankomme Bergen i dag 15. mars og å starte opp boreoperasjoner i april. Leveransen av «Songa Enabler» ventes til slutten av mars og riggen har planlagt borestart i august 2016.

"Refinansieringen vil sikre oppstart av alle fire Cat-D-borekontrakter for Statoil og skape en bærekraftig langsiktig finansiell plattform for selskapet. De fire borekontraktene gir rom for betydelig gjeldsavdragskapasitet og vil gi Songa Offshore en unik posisjon i forhold til andre riggselskaper gjennom den nåværende nedturen i markedet", heter det.

Les også SISTE: Statoil reduserer Songa-kontrakter

Refinansieringen støttes av kvalifiserte flertall blant interessenter i alle tre obligasjonslån.

Hovedaksjonær Perestroika AS og enkelte andre aksjonærer har bekreftet at de vil stemme for refinansieringen på selskapets ekstraordinære generalforsamling, heter det i meldingen.

Følg markedet på DN Investor

Les også: Asia i dag: Skal bli verdens største hotelleier

Usunt kosthold koster oss 154 milliarder hvert år

Fornybart ga mer avkastning enn olje for oljefondet (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se DNtv: Gamlehjem? Glem det. «Babyboomerne» vil bo i kollektiv
Gamlehjem? Glem det. «Babyboomerne» vil bo i kollektiv
Pensjonister i Spania danner bokollektiv på sine eldre dager. Inngangspris: 1,3 millioner kroner.
02:12
Publisert: