Det får DN bekreftet fra styreleder Morten Reymert.

– Vi har fått et brev fra finansdepartementet nå nettopp. Vi skal ha et styremøte klokken 15 der vi tar en gjennomgang av situasjonen og diskuterer oppdraget fra departementet, sier Reymert.

Han vil ikke svare på hva som står i brevet fra finansdepartementet.

– Uheldig

Både styreleder Reymert og Meyer fikk brevet fra departementet i formiddag.

SSB-sjef Christine Meyer må møte i et ekstraordinært styremøte etter et brev fra finansdepartementet fredag.
SSB-sjef Christine Meyer må møte i et ekstraordinært styremøte etter et brev fra finansdepartementet fredag. (Foto: Fartein Rudjord)

– Det blir et telefonmøte siden vi innkaller på så kort varsel, opplyser Reymert.

Han ønsker ikke å uttale seg om bråket som har vært fredag.

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Reymert.

– Har Meyer opptrådt på kollisjonskurs med beskjeder fra styret?

– Det har jeg ingen kommentar til, svarer Reymert og legger til:

– Det som har skjedd de siste ukene har vært uheldig for Statistisk sentralbyrå, det er det ingen tvil om. Det må tas grep for å sikre at SSB har den tilliten det trenger i samfunnet.

På spørsmål om det rent formelle i denne prosessen, gjør Reymert det klart at Siv Jensen er sjefen.

— Christine Meyer er ansatt av Finansdepartementet. Styret er ikke en part i ansettelsesforholdet, sier Reymert.

Styrets jobb er å vedta strategier og virksomhetsplanen for det kommende året. Styret skal videre føre kontroll med virksomheten, opplyser Reymert.

Styrets oppgaver følger av en egen instruks gitt av Finansdepartementet.

Møter pressen

Christine Meyer møter pressen klokken 12.30 etter et allmøte med de SSB-ansatte.

Meyer skulle møte finansminister Siv Jensen fredag, men det skjedde ikke.

Ifølge NRK skyldte Meyer på finansdepartementet under allmøte med de ansatte.

— Jeg mener at det kaoset som nå er skapt i SSB, er eieren sin skyld, sa Christine Meyer under et allmøte i SSB fredag formiddag, ifølge NRK.

Oppsigelse?

– Jeg har i dag ikke valgt å ikke ta imot invitasjonen fra finansministeren om å ha et møte. Jeg har hatt to møter med finansministeren. Jeg har gått alene. I de møtene så har finansråden vært til stede med finansministeren, sier Christine Meyer og legger til:

– I dag fikk jeg invitasjon til et nytt møte. Samtidig har jeg lest i mediene at jeg i dag skulle trekke meg. Jeg har ikke levert noen oppsigelse og jeg har ikke mottatt noe varsel om oppsigelse, så jeg følte i dag for å ha med meg en rådgiver i møtet. Det ønsket ikke finansministeren, derfor ble det ikke noe møte, sier Meyer.

Meyer kom ut fra departementet sammen med advokat Dag Steinfeld, som hun ønsket å ha med seg som rådgiver i møtet.

I formiddag skriver finansministeren via en pressemelding at hun meddeler Meyer skriftlig det hun hadde tenkt til å si:

«Meyer ønsket å ha med seg sin advokat inn i møtet med finansministeren. Det er ikke vanlig å ha med advokat i møte mellom finansministeren og etatsledere, og det ble derfor avholdt møte med Finansdepartementets embetsverk. Der ble det klart at Meyer ikke ønsket å møte finansministeren uten advokat. Følgelig ble det ikke avholdt noe møte mellom finansministeren og Meyer fredag morgen. Tilbakemeldingene finansministeren hadde planlagt å gi i møtet, vil bli meddelt Meyer skriftlig.»(Vilkår)

Jensen ville ikke møte Meyer – fortsetter som SSB-sjef
Siv Jensen ønsket ikke å møte SSB-sjef Christine Meyer som planlagt fredag. Bakgrunnen er ifølge Meyer at hun hadde med seg advokat Dag Steinfeld. Samtidig avviser hun at hun går av som sjef i SSB.
01:47
Publisert: