– Du skal få et kort og konsist svar på det. Vi er uenige i konklusjonene fra Stavanger tingrett, sier Westcon-sjef Arne Birkeland.

Torsdag kom nemlig meldingen om at den familieeide verftsgruppen i Ølen ikke får medhold i sitt krav om 300 millioner kroner i ekstrabetaling for den kompliserte ombyggingsjobben av boligriggen «Safe Scandinavia». I stedet er Westcon dømt til å betale riggeier Prosafe 344 millioner kroner pluss strafferenter, samt saksomkostninger på 10, 6 millioner. Birkeland kan ikke si hvorvidt Westcon vil anke dommen.

– Det er en dom på 150 sider. Vi må bruke tid på å studere den, sier Birkeland.

Ombyggingen av riggen var opprinnelig ment å koste rundt én milliard kroner da den kom inn til verftet i 2015, men sluttregningen skal ha havnet på rundt 2,4 milliarder kroner.

Triumferer

For det børsnoterte boligriggselskapet Prosafe er dommen desto mer gledelig. Selskapet har slitt tungt i oljekrisen og har fått markedsverdien utradert, men etter at nyheten ble kjent steg kursen nær ti prosent. Selskapet verdsettes nå til drøye milliarden.

Prosafe-sjef Jesper K. Andresen sier seg svært fornøyd.

– Vi hadde to hovedpåstander, nemlig å få nedsatt regningen med 600 millioner kroner, noe som skulle bety en tilbakebetaling på rundt 300 millioner kroner pluss rente. I tillegg ville vi ha kompensasjon for forsinkelse. Vi har fått begge deler, sier Andresen.

Han oppgir at 44 millioner kroner av erstatningsbeløpet er forsinkelseskompensasjon. Han legger for øvrig vekt på at erstatningsbeløpet skal tilbakebetales med en strafferente som ligger på 8–9 prosent i Norge. Han bekymrer seg ikke for at motparten kan anke.

– Det må de jo beslutte. Vi kan konstatere at vi har fått fullt medhold i første instans, og at dommen var veldig klar. En kan faktisk vurdere om vi hadde fått en enda bedre dom om vi hadde nedlagt påstand om større tilbakebetaling, sier Andresen.

For øvrig er ikke markedsutsiktene altfor lystelige for «flotell»-selskapet.

– Vi har i øyeblikket en lav flåteutnyttelse på litt under 40 prosent. Det blir nok en stund før vi ser «full recovery», sier Andresen.

Den omstridte boligriggen «Safe Scandinavia» benyttes fortsatt av Statoil på Oseberg Øst, men har ikke fått fornyet kontrakten etter at den går ut i midten av 2018.

Westcon sliter

Prosafe er ikke alene om å slite i dagens marked. Det gjelder i høyeste grad også for riggverftet Westcon.

Oljekrisen og nedgangen i boreriggaktiviteten i Norge har slått hardt mot regnskapene. Omsetningen ble nær halvert fra 2015 til 2016, som er siste tilgjengelige regnskapstall. Birkeland vil ikke si hvordan den økonomiske utviklingen er nå.

– Vi kommenterer resultatene én gang i året, det er når årsregnskapet leveres inn. Det er vårt privilegium som privateid ikke-børsnotert selskap, sier Birkeland.

Det er den lokale Matre-familien i Ølen som eier verftsgruppen. Birkeland ønsker ikke engang å beskrive med ord hvordan utviklingen i gruppen er.

– Hadde du spurt meg for to dager siden kunne jeg kanskje sagt noe, men du får ingen kommentar fra meg på det i dag, sier han.(Vilkår)