Fra adressen 17 Connaught Place, like ved Marble Arch og Hyde Park i London, har oppkjøpsfondet Blue Water Energy siden 2013 pøst inn betydelige beløp i det norske offshorekonsernet Halvorsen Group. Fondet kom inn på eiersiden i Halvorsen Group i 2013 og ble eneeier i 2015.

Konsernet med hovedkontor i Stavanger har vel 200 ansatte, hvorav 75 hos datterselskapet Halvorsen Offshore i Kvinesdal. Det leverer alt fra vannbehandlingssystemer, prosessanlegg og kraftsystemer til offshore og landbasert industri, og har hatt noen tøffe år siden oljeprisfallet. Samlet underskudd før skatt i årene 2014 til 2016 er på nærmere 600 millioner kroner.

Troen på ny opptur var sterk da DN besøkte Halvorsen Offshore i desember 2015.

Slik skulle det imidlertid ikke gå.

Gjorde ikke opp for seg

Tirsdag ble Halvorsen Group og datterselskapet Halvorsen Offshore slått konkurs.

I årsrapporten for 2016 trodde styret på både vekst og forbedring av bunnlinjen. Konsernet ble tilført 146 millioner kroner i egenkapital gjennom året, i form av 86 millioner i konvertering av lån og 60 millioner i frisk egenkapital. I tillegg blir det opplyst at resterende konvertibelt lån på 203 millioner ville bli konvertert til aksjekapital i 2017. Dersom denne konvertering ble inkludert, ville egenkapitalandelen i morselskapet utgjøre 71 prosent av totalbalansen – og 55 prosent av totalbalansen i konsernet, ble det opplyst. Men det var altså ikke nok til å redde selskapet.

Långiver Sandnes Sparebank opplyser at bankens tidligere guiding, som innebærer tap på opptil 90 millioner kroner for bankens tapsutsatte engasjementer totalt, ikke endres som følge av konkursen. DN kom tidligere i skade for å anslå at bankens tap på Halvorsen-konkursen alene kunne ende på opp til 90 millioner, men dette er altså ikke riktig, DN beklager dette.

Banken opplyser at den er i dialog med Blue Water Energy som eier for å sikre videre drift av de delene av konsernet som ikke er omfattet av konkursen.

Kritisk situasjon

Til lokalavisen Agder forklarer daglig leder Arne Aune hos Halvorsen Offshore i Kvinesdal, der 75 ansatte nå står uten jobb, at det for noen uker siden ble avdekket en veldig kritisk likvid situasjon i selskapet fordi en stor kunde ikke hadde gjort opp for seg.

«Det har ikke lykkes styret å komme frem til løsning med eier og bank. Da hadde vi ikke noe annet valg enn å melde oppbud», sier Aune til avisen.(Vilkår)

Listhaug: – Den siste uken har vi sett utrolig mye ondskap i Norge
- Den siste uka har vi sett utrolig mye ondskap i Norge. Slik begynte Sylvi Listhaug pressekonferansen tirsdag der hun kunngjorde at hun går av som justisminister.
16:02
Publisert: