Seismikkselskapet TGS varslet allerede den 10. april at aktivitetsøkningen innen seismikkmarkedet hadde ført til et kraftig inntektshopp. Dette har bidratt til at TGS-aksjen har gått som en kule på Børsen den siste måneden. Siden sluttkurs 9. april har aksjen steget nær 42 prosent i verdi.

Onsdag morgen la TGS frem de endelige tallene for første kvartal og disse viser at omsetningen var på nær 135 millioner dollar i kvartalet. Dette utgjør en resultatbedring på 56 prosent i forhold til samme kvartal 2017.

– Prestasjonene til TGS i de to siste kvartalene, drevet av sterke sensalg på tvers av alle regioner, indikerer at det har vært en bedring i de underliggende fundamentale forholdene i det globale seismikkmarkedet, sier TGS-sjef Kristian Johansen i en børsmelding.

Venter kursfall

Selskapets resultat før skatt nær tredoblet seg fra 2,7 millioner dollar i første kvartal 2017 til 7,9 millioner dollar i samme kvartal i år.

DNB Markets påpeker i sin morgenrapport at inntektshoppet var ventet etter resultatvarselet selskapet kom med 10. april. Meglerhuset mener at aksjen etter den siste tids kurshopp er blitt for dyr.

– Etter vårt syn er denne verdsettelsen utfordrende å forsvare både basert på historiske multipler, forventet direkteavkastning og sammenlignbare aktører innenfor oljeservicesektoren, skriver DNB Markets i sin morgenrapport.

DNB hadde før eventuelle justeringer etter dagens resultatpresentasjon, en salgsanbefaling på TGS-aksjen, med et kursmål på 180 kroner. Det er over 30 prosent under dagens kurs på drøyt 263 kroner per aksje.

– Godt posisjonert

TGS-sjef Kristian Johansen peker på at høyere oljepriser i kombinasjon med lavere kostnader betyr at oljeselskapene nå har mer penger å bruke på investeringer i ny vekst.

– Selv om vi fortsatt venter noen svingninger på kort sikt, så har vår motsykliske strategi posisjonert TGS til å dra nytte av de bedrede markedsforholdene, sier Johansen

TGS venter fortsatt å gjøre nye multiklientinvesteringer på om lag 260 millioner dollar i 2018. Selskapet guider også fortsatt et prefinansieringsnivå på 45–50 prosent i inneværende år. (Vilkår)

– Vi tar litt rotta på hele salen, dette er noe vi har jobbet hardt for
Se intervju med de største prisvinnerne i Årets Byrå her
04:02
Publisert: