I midten av september søkte det kriserammede riggselskapet Seadrill konkursbeskyttelse i USA. I løpet av neste vår håper styreleder John Fredriksen at en dommer ved en konkursdomstol i Texas skal banke gjennom hans forslag om en omfattende gjeldssanering der obligasjonseierne må ta store tap.