Selskapet fikk et driftsresultat på minus 50 millioner dollar i fjerde kvartal 2017. Det er langt bedre enn minus 86 millioner dollar som selskapet fikk i samme periode i fjor. Inntektene i kvartalet var 89 millioner dollar. Det er en nedgang fra 133 millioner dollar. For 2017 samlet tapte selskapet 100 millioner dollar på driften. Det er en dobling fra 2016 da Siem Offshore tapte 50 millioner dollar på driften. Inntektene falt fra 469 millioner dollar i 2016 til 415 millioner dollar i 2017, og selskapet venter at inntektene kommer til å fortsette å være under press i årene fremover. Selskapet skriver at det er positive tegn til at aktiviteten i offshoremarkedet kommer til å øke i årene fremover, men at betydelig overskudd av kapasitet i oljeserviceflåten har økt konkurransen blant eiere av alle fartøy som presser ned fraktratene og flåteutnyttelsen. – Ubalansen mellom tilbud og etterspørsel for offshoreskip ventes å fortsette i flere år og vil fortsette å legge press på ratene og vår inntekt, skriver selskapet. I 2018 venter Siem Offshore volatile og jevnt over lave rater i Nordsjøen. (DN Investor)(Vilkår)