2017 ble et krevende år for riggverftet Westcon, der omsetningen falt til 1,2 milliarder kroner. Siden 2015 er omsetningen ned 64 prosent fra 3,4 milliarder kroner.

Selskapet hadde i 2017 et resultat før skatt på minus 97,5 millioner kroner mot 47 millioner kroner året før.

– Årsaken til det store underskuddet er en kombinasjon av et meget krevende ombyggingsprosjekt på skip, generelt betydelig lavere marginer, samt historisk lav aktivitet innen klassing og vedlikehold av rigger, sier Westcon-sjef Arne Birkeland.

Birkeland meldte i slutten av juni at han har fått ny jobb og skal slutte i Westcon. Han vil ikke svare på hvor, men sier at han er klar for nye utfordringer. Birkeland skal fortsette i Westcon til ny sjef er ansatt og på plass.

Selv om 2017 ble et tapsår for Westcon, velger ikke selskapet å nedbemanne, men i stedet flytte blikket fra rigg til skipsbygging. Lønnskostnadene ble imidlertid kuttet med ti prosent i fjor, til 638 millioner kroner.

– Et bra aktivitetsnivå innen skipsreparasjoner, kombinert med reetablering som nybyggingsverft gjør at vi har valgt å holde på kapasitet og kompetanse, selv med en stor nedgang i markedet.

Går til skipsbygging og system

– I perioden fra 2010 til 2015, før oljenedturen kom, hadde vi ikke kapasitet til å drive skipsbygging, fordi det var så mye pågang i riggmarkedet. Vi valgte da å ikke være aktive i nybygging.

Nå som riggmarkedet butter, velger Westcon å gå tilbake på nybygg av skip igjen.

– Etter at markedet falt, har det vært nærliggende for oss å gå inn i skipsbygging igjen. I tillegg satser vi også litt bredere i dag. Vi har hatt en oppgang innen elektro, system og automasjon for rigg.

Blant annet har Westcon fått kontrakt med Norled om å bygge en helelektrisk ferge. Fergen skal overleveres i 2019 og har kapasitet til 16 biler eller to vogntog på 52 tonn hver.

Med de tøffe tidene i oljeservicebransjen har Westcon kuttet kostnader på alle områder. De totale driftskostnadene gikk ned med omtrent en fjerdedel mellom 2016 og 2017.

Rigget for videre drift

Konsernsjefen legger vekt på at de ikke er bekymret for den økonomiske situasjonen og er trygg på at de står støtt

– Fremover forventer vi en svak oppgang, men fortsatt lav aktivitet innenfor riggvedlikehold. Tidligere har vi hatt kraftige aktivitetshopp som følge av noen større enkeltprosjekter, og samtidig som vi som alle andre må tilpasse oss det generelle markedet, har det vært viktig å fortsatt være rigget for større prosjekter, sier Birkeland

Konsernsjef Arne Birkeland ved riggverftet Westcon i Ølensvåg.
Konsernsjef Arne Birkeland ved riggverftet Westcon i Ølensvåg. (Foto: Tomas Alf Larsen)

Nedgang i riggservice

Birkeland, som i juni meldte at han ønsket å fratre sin stilling, er ikke fornøyd med situasjonen i markedet, og trekker blant annet frem den lave aktiviteten i riggvedlikehold.

– Vi er ikke fornøyd med å være i en situasjon med et samlet underskudd i konsernet, men ser tegn til forbedrede markedsmuligheter innen flere av våre satsingsområder fremover, sier Birkeland i en pressemelding mandag.

Familieeide Westcon har i over 20 år vedlikeholdt, klasset og oppgradert rigger for norske og utenlandske aktører. I dag har selskapet kontrakter i Florø, Nesna og i internasjonale farvann.

Anker dom mot Prosafe

Westcon krevde i 2018 ekstrabetaling for ombyggingen av en boligrigg, men ble i stedet dømt til å betale 344 millioner kroner pluss strafferenter til riggeier Prosafe.

Konflikten kom i sammenheng med bygging av boligriggen «Safe Scandinavia» og Westcon krevde på sin side ekstra betalt på grunn av en komplisert ombygging. I mai besluttet selskapet å anke.(Vilkår)

Er lege i ferd med å bli et lavstatusyrke?
Andelen kvinnelige leger øker. Gjør det noe med yrkes status?
01:33
Publisert: