Sanchi var lastet med nesten 1 million fat kondensat, eller lettolje, i tillegg til drivstoffolje da tankskipet kolliderte med lasteskipet CF Crystal i Østkinahavet lørdag.

En voldsom brann brøt ut, og fortsatt ligger det tung røyk over området av kysten utenfor Shanghai. Miljøorganisasjoner frykter enorme miljøkonsekvenser i havet dersom skipet skulle synke med store mengder lettolje og drivstoffolje.

Brann er bra

At det fortsatt brenner, er derfor det beste som kan skje.

– Det at det brenner vil si at meste av lettoljen forsvinner i lufta istedenfor at den havner i sjøen. Dersom skipet skulle synke før oljen er brent opp, vil opprydningsarbeidet bli ekstremt vanskelig, sier miljøorganisasjonen Greenpeaces Øst-Asia avdeling.

Kinesiske eksperter frykter at det marine livet i et stort område vil bli drept dersom store mengder olje lekker ut i sjøen.

Greenpeace understreker at det er svært viktig at man har en forståelse av hvor mye som er brent opp, og hvor mye som lekker ut i sjøen.

Bølger og vind

Kinesiske myndigheter har sendt skip som skal prøve å fange opp oljesøl i området. Men tirsdag var ikke været på myndighetenes side, skriver BBC.

Vind, bølger og regn i området gjør arbeidet med å begrense oljesøl vanskelig.

Menneskelig drama

I tillegg til frykten for en større oljekatastrofe pågår et menneskelig drama.

Myndighetene har fortsatt ikke funnet tegn på liv etter de 31 savnede sjømennene om bord på Sanchi. Man har foreløpig bare funnet én omkommet fra mannskapet, som hovedsakelig var iranere. Tirsdag utvidet Kina søket etter de savnede.

Alle de kinesiske besetningsmedlemmene på CF Crystal er reddet.(Vilkår)