Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent, opplyser sentralbanken på en pressekonferanse onsdag ettermiddag. Samtidig varsler sentralbanken at renten kan begynne å stige igjen allerede rundt nyttår.

- Usikkerheten om utviklingen i Europa er større enn på lenge. Selv om utviklingen her hjemme har vært litt sterkere enn tidligere anslått, trekker uroen og den svake utviklingen ute i retning av å holde styringsrenten i ro, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding fra Norges Bank onsdag.

Beslutningen om å holde renten i ro var ventet. Samtlige 16 økonomer som nyhetsbyrået TDN Finans snakket med på forhånd ventet at renten ville bli holdt i ro på 1,5 prosent.

Opp igjen til nyttår
Veksten i norsk økonomi har derimot vært litt sterkere enn sentralbanken har sett for seg så langt i år og sentralbanksjefen varsler derfor at det rentehoppet kan bli fremskyndet.

Arbeidsledigheten er lav og lønnsveksten ser ut til å kunne bli noe høyere enn sentralbanken tidligere anslått. En sterk krone og svak vekst ute bidrar samtidig til å holde inflasjonen lav, men utviklingen i norsk økonomi peker mot at inflasjonen etter hvert vil ta seg opp, opplyser sentralbanken.

- Analysene i Pengepolitisk rapport tilsier at styringsrenten holdes på dagens nivå fram mot årsskiftet. Deretter anslås en gradvis økning mot et mer normalt nivå. Usikkerheten om den økonomiske utviklingen fremover er imidlertid stor, sier sentralbanksjefen.

Forrige gang renten ble endret var på møtet i mars i år da den ble satt ned til dagens nivå på 1,5 prosent. Den gangen signaliserte Olsen at renten ville bli holdt uendret helt frem til sommeren 2013.

Ny prognose
I forbindelse med dagens rentemøte legger også sentralbanken frem årets andre utgave av prognoserapporten «Pengepolitisk rapport».

Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 1-2 prosent i perioden fram til neste Pengepolitisk rapport legges fram 31. oktober i år, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

Det første rentehoppet kan komme allerede i desember eller i løpet av første kvartal til neste år. Deretter vil den kunne stige opp mot 1,75 prosent på sommeren og til 2,0 prosent i desember.

Ifølge sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets signaliserer sentralbanken nå at det er rundt 50/50-sjanse for at den første renteøkningen kommer i desember i år eller i mars neste år.

Går bedre enn ventet
Bakgrunnen til at det første rentehoppet fremskyndes fra sommeren 2013 til anslagsvis årsskiftet mellom 2012 og 2013 er at norsk økonomi går bedre enn ventet.

- Det er først og fremst at kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi er litt høyere enn de trodde. Det går litt bedre i norsk økonomi, rett og slett. Og så er priser og lønninger høyere. Og så spiller det en rolle at valutaen (kronen, journ.anm.) har vært svakere enn de ventet, sier Bruce.

Dagens prognose skiller seg dermed noe fra den forrige prognosen. Rentehoppet kommer raskere enn tidligere anslått, men senere blir ikke oppgangen like rask. Tidligere har sentralbanken anslått at styringsrenten vil være på 3,5 prosent ved utgangen av prognoseperioden som er desember 2015. Nå ser sentralbanken for seg at renten vil være noe laver, nærmere bestemt mellom 3,0 og 3,25 prosent.

- Grunnen til at det blir lavere renter lenger frem er at markedet priser inn lavere renter internasjonalt lenger frem. Det er ikke særlig endring i rentene ute det neste året, men lenger frem er det nå ventet lavere rente ute og det gjør at Norges Bank må gå saktere frem, sier Bruce.

Tror på oktober
DNB Markets trodde på forhånd at sentralbanksjefen ville signalisere et mulig rentehopp allerede på det neste møtet i august.

- Vi venter fortsatt at renten vil bli satt opp i inneværende år, men har utsatt den første hevingen til møtet i oktober. Utover dette venter vi en heving i mars, juni og oktober neste år, skriver analytiker Magne Østnor i en oppdatering fra DNB Markets onsdag.

Seniorøkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets traff tilnærmet blink med sin prognose for Norges Banks nye rentebane. I likhet med Bruce i Nordea Markets peker hun på at det er høyere lønns- og prispress, høyere kapasitetsutnyttelse og svakere kronekurs enn ventet som trekker rentebanen opp.

- På nedsiden er den europeiske krisen, som fører til lavere vekstforventinger ute, høyere pengemarkedsspreader og lavere forventninger til internasjonale renter. Disse faktorene trekker alle rentebanen ned, skriver Due-Andresen i en oppdatering fra Handelsbanken onsdag.

Les mer om ekspertenes forventninger til rentebanen: Snart avslører han hvor mye dyrere lånet ditt blir (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.