STAVANGER. - Det vil ikke være noe dramatisk fall. Det er en liten nedgang, sier hun til DN.

Investeringene på norsk sokkel neste år anslås til 182,4 milliarder kroner, ned fra nærmere 232 milliarder kroner i år, viser resultatet av en telling Statistisk sentralbyrå (SSB) har foretatt blant selskapene.

Dette er et av de store samtaletemaene på den store olje- og energikonferansen i Stavanger denne uken.

- Hvordan vil nordmenn merke at oljeinvesteringene faller?

- Jeg tror de fleste ikke vil merke det, men det vil være litt mindre oppdrag fra oljesektoren og ut, svarer statsministeren.

- Det er klart det blir tøffere for de som er leverandører i industrien, men dette er ikke et skifte som får dramatisk betydning, sier hun.

- Ikke avhengig

Oljeinvesteringene har aldri utgjort en større andel av Norges økonomi.

- Er vi blitt for avhengig av oljen?

- Vi er ikke for avhengig av oljen, men hovedutfordringen vår de siste årene har vært at andre deler av økonomien har utviklet seg mindre. Det er derfor vi forsøker å jobbe med konkurransedyktighet fremover, svarer Solberg.

Etterlyser pris

Årtes ONS setter klima på dagsorden.

48.000 milliarder dollar må investeres frem til 2035 om etterspørselen etter energi skal dekkes, slår Det internasjonale energibyrået (IEA) fast. Samtidig kreves det en kraftig omlegging i hele energisektoren for å nå målet om reduserte klimautslipp.

- Naturgass er klart renest av fossile energikilder, sa Solberg, da hun mandag talte for bransjen.

Debatten i Norge har den siste tiden har handlet om at mer olje og gass kanskje må bli liggende i bakken for å spare klimaet. I den sammenheng understreker Solberg betydningen av å sette en pris på utslipp av klimagasser.

- Vi skal utnytte de ressursene vi har. Det viktigste er å få en internasjonal pris på karbon. Den vil i så fall bidra til å bedre plassere hvor det er lønnsomt å bygge ut i årene fremover og hvilke typer fossilt brensel som vil være mest lønnsomt. Uten den, er det en utfordring, sier Solberg til DN.

- Konkurransedyktig

Hun tror samtale i Stavanger de neste dagene i stor grad vil handle om kostnadsreduksjoner, behovet for å være konkurransedyktig og rammebetingelsene for næringen.

- Hvilke krav stiller du til næringen i dag?

- Vi stiller krav om at de skal være opptatt av konkurransedyktighet og holde god sikkerhets- og helsestandard. Det gjør vi hele tiden, svarer Solberg.

Her kan du følge alle DNs saker fra oljemessen ONS(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.