Smålaks på et halvt kilo spretter i det flytende betonganlegget Sæterosen i Sørfjorden på Helgelandskysten, der selskapet Akvadesign prøver ut lukkede merder i full skala. En sort pose inni merden sikrer at laksen ikke rømmer, stenger lakselusen ute og samler opp utslipp av fôr og avføring.