Påvisningen av infeksiøs lakseanemi (ILA) ble gjort etter en inspeksjon ved anlegget Hestholmen N 4. oktober. Prøvesvarene fra Veterinærinstituttet ble klare tirsdag og bekreftet mistanken, opplyser Mattilsynet.

Anlegget må nå gjennomføre flere tiltak for å få bukt med sykdommen. Fisk kan ikke tas ut av eller inn i anlegget, og alle som ferdes og driver aktivitet i området, må vise nødvendig aktsomhet for å minimalisere risikoen for spredning av sykdommen.

ILA forårsakes av et virus som trolig er av samme familie som influensavirus. Det kan føre til sykdom hos laks, men har ingen betydning for folkehelsen.

Det skal nå opprettes et kontrollområde med en såkalt bekjempelsessone og en overvåkingssone i området rundt anlegget. (©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.