De amerikanske børsene åpnet blandet i forkant av nominasjonshøringen av Janet Yellen torsdag. Ut over dagen fikk investorene ikke høre noe som gav dem skjelven, og indeksene endte i pluss.

Yellen i senatshøring
President Barack Obama har valgt Janet Yellen som Ben Bernankes etterfølger som sjef for den amerikanske sentralbanken Federal Reserve. Torsdag ettermiddag stiller Janet Yellen til nominasjonshøring i Senatets bankkomité. Nå er det opp til politikerne å godkjenne presidentens valg.

Allerede onsdag kveld ble Yellens innledningsforedrag i høringen offentliggjort. Investorer og andre markedsaktører verden over likte det de leste.

- Markedets bekymring for den uunngåelige nedtrappingen av Feds obligasjonskjøp er redusert. Risikoappetitten har vendt tilbake med stigende aksjekurser og lavere amerikanske statsobligasjonsrenter etter at det forberedte materiellet til Janet Yellens nomineringshøring i dag ble offentliggjort igår kveld, skriver senioranalytiker Morten Helt i en oppdatering fra Danske Markets torsdag.

Børsene i USA, Asia og Europa har steget markert det siste døgnet. Samtidig har amerikanske statsrenter falt og dollaren blitt svekket i verdi. I timene før høringen steg imidlertid tiårige amerikanske statsrenter noe.

Ifølge manuskriptet vil Yellen gi uttrykk for at støtte til økonomisk gjeninnhenting er den sikreste veien til en normal pengepolitikk.

Massive støttekjøp
For tiden kjøper den amerikanske sentralbanken hver måned stats- og eiendomsobligasjoner for 85 milliarder dollar. Målet er å pøse ut likviditet i økonomien og samtidig bidra til at rentene som bedrifter og husholdninger er stilt overfor holdes lave.

Lenge var konsensus i markedet at nedtrappingen ville starte i forbindelse med sentralbankens september-møte. Nøkkeltallene som kom inn i forkant av møtet var imidlertid ikke sterke nok til å overbevise medlemmene i sentralbankens pengepolitiske komité om at det var riktig å starte nedtrappingen på dette tidspunktet.

Nå er det ventet at nedtrappingen ikke starter før på nyåret. Sentralbanken har tidligere antydet at støttekjøpene vil opphøre helt når ledigheten når syv prosent og at styringsrenten ikke vil bli hevet før arbeidsledigheten når 6,5 prosent. I oktober var ledighetsraten på 7,3 prosent.

- Hun vil sannsynligvis bli spurt om risikoen for fortsatte kvantitative lettelser, ettersom hun har støttet disse i de siste fem årene. Det blir også interessant å høre hennes synspunkter om ledighetsterskelen, skriver Helt i rapporten fra Danske Markets.

Indeksene