Orkla vil selge unna eiendelene industriselskapene Rec, Boregaard og Sapa, samt store deler selskapets aksjeportefølje, og vil istedet satse på å bli et rent merkevarevareselskap.

Dette er den nye strategien som Orkla la frem på en investorpresentasjon i London onsdag. Markedet reagerte umiddelbart positivt på de nye signalene. Orkla-aksjen endte opp 10,6 prosent til 46,2 kroner.

Tidligere i dag avslørte styreleder og hovedaksjonær Stein Erik Hagen i Orkla at det ville bli staket ut en ny kurs for selskapet på presentasjonen i London: Hagen varsler ny Orkla-strategi

Ser betydelige vekstmuligheter
Ifølge Orkla er det nå et økende antall merkevareselskaper som leter etter nye eiere, og selskapet mener det derfor er betydelige vekstmuligheter for Orkla innen dette området.

- Det er et økende antall sterke merkevareselskaper som søker nye eiere, både i Norden og i andre områder der vi har virksomhet i dag. Private equity-selskaper rullerer sine porteføljer inn i andre sektorer, mens andre selskaper ser at begrenset tilgang på kapital kan være begrensende på deres videre utvikling. Dette skaper betydelige vekstmuligheter for Orkla, sier Wiggen på presentasjonen ifølge TDN Finans.

Orkla vil nå rette oppmerksomheten mot å kjøpe selskaper eller merker med sterke markedsposisjoner i klart definerte og relevante markeder, basert på kundeforståelse og differensierte produkter. Potensielle oppkjøpskandidater må demonstrere stabil kontantstrøm gjennom konjunktursykler, samt mulighet for videre vekst.

Varsler exit for industriselskapene
Industriselskapene Rec, Borregaard og Sapa skal ut av Orkla-systemet, enten gjennom salg eller egen børsnotering. Orkla vil samtidig vurdere ulike alternativer for eiendelene i aksjeporteføljen. Markedsverdien av porteføljen var per 30. juni på 9,5 milliarder kroner, hvorav 82 prosent var børsnotert.

- Aksjeporteføljen, Rec, Borregaard og Sapa er utenfor selskapets fremtidige vekstområde. Selskapet planlegger å avhende aksjeporteføljen. For Borregaards bioraffinerivirksomhet skal det finnes en hensiktsmessig strukturell løsning. Orkla skal fortsette å arbeide aktivt sammen med Rec, med den intensjon å bidra til å styrke virksomheten for deretter å selge seg ut av selskapet, heter det i en melding.

Ifølge Wiggen vurderes noen av eiendelene i aksjeporteføljen som strategisk viktige og disse skal derfor beholdes i selskapet. Han vil imidlertid ikke avsløre hvilke eiendeler dette er snakk om, ifølge TDN Finans.

Var ikke på salgslisten
Ifjor høst signaliserte selskapet at aksjeposten i solenergiselskapet Rec ville bli solgt. I januar i år hadde imidlertid storaksjonær og styreleder Stein Erik Hagen mindre hastverk.

- Nå som vi har solgt Elkem Solar og redusert vår satsning på solenergi, kan vi ha et helt annen tidshorisont for Rec. Det står ikke på vår salgsliste, sa Hagen til VG i januar i år.

Nå åpner Orkla igjen for at eierposten på 39,7 prosent av aksjene i Rec kan bli solgt ut.

- Det handler om å få så mye verdi som mulig ut av porteføljen. Deler av porteføljen er bundet i en bestemt periode og det vil ikke være særlig fornuftig å selge de tidligere til rabatt. Men andre deler er likvide aksjer som kan selges når vi måtte ønske det, sier Wiggen onsdag, ifølge TDN Finans.

Ifølge konsernsjefen kan det bli aktuelt med en børsnotering av Borregaard dersom markedsforholdene er riktige.

Sapa ikke del av langsiktig strategi
Aluminiumsvirksomheten Sapa er også utenfor Orklas langsiktige vekstområde, og vil få tilført begrenset med kapital, ifølge presentasjonsmaterialet til konsernsjef Bjørn Wiggen i London onsdag. Fra nå av skal Sapa skape verdiøkning gjennom driftsforbedring.

- Sapa er ikke en naturlig del av et merkevareselskap. På kort sikt er det potensial for å realisere mer verdier i Sapa, men virksomheten er ikke en del av vår langsiktige strategi, sier Wiggen.

Orkla satser på en restrukturering av Sapa, primært i Europa, og venter at rundt 450 ansatte blir påvirket. Selskapet foreslår blant annet å legge ned all Sapa-aktivitet i Ghlin, Belgia. Også virksomheten i Portugal og Danmark ventes påvirket, med en årlig positiv effekt på rundt 150-175 millioner kroner. Effekten i 2011 ventes imidlertid å være begrenset.

Orkla vil integrere den asiatiske virksomheten i Sapa, og styrke organisasjonen.

Sterk finansiell fleksibilitet
Orkla har en gjeldskapasitet på 20-25 milliarder kroner, ifølge dagens presentasjonsmaterial. Selskapet har ubenyttede kredittlinjer på 13 milliarder kroner, samt bilaterale bankforhold, ifølge TDN Finans.

Det er ikke gjenstand for noen finansielle lånebetingelser.

- Ytterligere fleksibilitet fra reallokering av eiendeler", heter det i presentasjonsmaterialet fra Orkla.

Les også:
<b>Orkla vil skille ut aksjeporteføljen</b>

<b>Orkla gir Hagen 1,2 mrd. </b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.