Antall obligasjoner som noteres på Oslo Børs stiger jevnt og trutt. Siden 2005 er antallet obligasjonslån nesten doblet, fra 867 til 1625. Rundt en femtedel av det finansierer bedriftene.

Ifjor hentet bedriftene 104 milliarder kroner og markedet var spesielt godt for høyrenteobligasjoner, det vil si lån med størst risiko.

Det er notert høyrenteobligasjoner for 31 milliarder kroner hittil i år, ti milliarder kroner mer enn samme tid ifjor.

«Mindre tungrodd»

Leder for kredittanalyse Øyvind Hamre i Pareto Securities tror den positive trenden fortsetter.

– Høyrenteobligasjoner er blitt en eksportindustri og det har vært høy aktivitet i 2014. Jeg ser ingen grunn til å tro at aktivitetsnivået vil endre seg, sier Hamre.

Særlig utenlandske utstedere er aktive i Oslo og har gjort markedet internasjonalt. Andelen noterte lån fra internasjonale selskaper har økt fra tre prosent i 2009, til å stå for nærmere 49 prosent av alle høyrenteobligasjoner i 2013.

– I Norge er det et mindre tungrodd system som gjør at man kommer raskere i mål med noteringene, uten at det går ut over kvaliteten. Jeg tror både det norske og internasjonale markedet vil fortsette å vokse og få flere investorer, sier Hamre.

Lån nummer 1000

Mandag kunne det Singapore-baserte boligriggselskapet Axis Offshore ringe i børsbjellen for å markere notering av lån nummer 1000 på Nordic ABM - den alternative markedsplassen for obligasjoner og sertifikater regulert av Oslo Børs.

Oslo er den tredje største markedsplassen for såkalte høyrenteobligajsoner i verden. Til sammenligning har den alternative markedsplassen i Sverige, First North, notert 13 obligasjonslån.

– Internasjonale selskaper kommer til Norge for å hente kapital fra både norske og internasjonale investorer. Interessen i det internasjonale investormarkedet vil øke, fordi det norske markedet er for lite til å ta unna veksten alene, sier Hamre.

Pareto har det siste året åpnet kontorer i Los Angeles, Perth i Australia og er snart klare med et kontor i Calgary i Canada. Hensikten er å finne flere utstedere og ta dem til Norge.

Offshore, olje og gass

Mesteparten av pengene hentes inn for kapitalintensiv industri som offshore, olje og gass.

– Bankene i Norge har mye erfaring med disse industriene, og i Norge har man vært ledende på obligasjoner. Det har fått en følgeeffekt og man kan i større grad skreddersy produktet slik at det passer de kravene som ligger i industrien, sier Hamre.

Siden 2010 har norske høyrenteobligasjoner hatt en bedre verdiutvikling enn amerikanske.

– Hvilke forhold kan gjøre at aktiviteten igjen stopper opp?

– Det vil være negativt om oljeprisen faller eller det kommer en korreksjon i makroøkonomien, som at Kinas økonomiske vekst bremser opp, sier Hamre.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.