I dommen onsdag pålegges Flyktninghjelpen å betale den canadiske hjelpearbeideren Steven Patrick Dennis nesten 4,4 millioner kroner i erstatning. Han ble sammen med tre andre kidnappet da bilkortesjen til daværende generalsekretær Elisabeth Rasmusson ble angrepet under et besøk i Kenya i juni 2012.

– Jeg kan ikke si jeg er glad. «Glad» er ikke det rette ordet etter å ha vært gjennom noe slikt. Jeg forstår fortsatt ikke hvorfor det måtte gå så langt at det endte i retten. Det var helt unødvendig, sier canadieren til VG.

En av sjåførene i kortesjen ble drept, en annen person ble alvorlig såret og fire andre ble bortført. Organisasjonen må ta et vesentlig ansvar for at angriperne lyktes.

Det ble nemlig ikke iverksatt «rimelige og nødvendige sikkerhetstiltak» under besøket. «Tvert imot førte endringene i sikkerhetsplanen til at risikoen for kidnapping økte betraktelig», heter i dommen. Den kan ikke oppfattes som noe annet enn total kritikk av måten Flyktninghjelpen planla og organiserte sikkerheten rundt det profilerte besøket på.

Grovt uaktsomt

Organisasjonen hadde onsdag ettermiddag lite eller ingenting å si om kritikken.

– Det er en omfattende dom, og Flyktninghjelpen skal nå bruke tid til å gå igjennom rettens beslutning for å kunne vurdere dommens konsekvenser for vår organisasjon, sier assisterende generalsekretær Geir Olav Lisle til NTB.

Flyktninghjelpen handlet grovt uaktsomt, hvilket betyr at retten mener de som var ansvarlige for sikkerheten under besøket er sterkt å bebreide for det dramatiske utfallet. De var klar over den betydelige sikkerhetsrisikoen høyprofilerte personer løper når de besøker det aktuelle området i Kenya. Likevel ble det:

* besluttet å avstå fra bevæpnet eskorte under bilferden.

* ikke gjort nok for å sikre kortesjen en lav profil.

* spredd opplysninger om besøket til mange personer.

* ikke informert om endringene i sikkerhetsopplegget til gjestene, som derfor ikke hadde forutsetninger for å ta forholdsregler.

– Terskelen for grov uaktsomhet skal være høy. Men det jeg opplevde som ansatt i Flyktninghjelpen i Kenya, var noe helt annet enn det jeg har opplevd noe annet sted i alle mine år som feltarbeider. Det var en dumdristig operasjon, sier Dennis.

Kidnapping sannsynlig

Organisasjonens handlemåte «må anses som et markert avvik fra forsvarlig handlemåte», heter det i dommen. «I denne vurderingen har retten særlig lagt vekt på at det forelå konkret informasjon om at det var sannsynlig at en kidnapping kunne skje, og at dette i verste fall kunne få dødelige utfall».

Flyktninghjelpen må derfor betale 4,4 millioner kroner i erstatning til Dennis. I tillegg må organisasjonen ut med 1,2 millioner kroner i sakskostnader.

I dommen heter det dessuten at Flyktninghjelpen tilbød et forlik i saken, med tilbud om utbetaling av 3,5 millioner kroner. Organisasjonen var også villig til uttale seg offentlig, men ville ikke erkjenne grov uaktsomhet, slik Dennis krevde.

Etter det NTB får opplyst akter organisasjonen å bruke fristen på fire uker til å vurdere om dommen skal ankes.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.