Arbeidsledigheten fortsetter å stige, viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.

I august steg arbeidsledigheten til 3,2 prosent. Samtidig oppjusterer SSB tallene for juli fra 3,0 til 3,1 prosent.

Det er høyere enn ekspertene hadde sett forhånd. De hadde nemlig spådd at ledigheten skulle stige til 3,1 prosent i august, ifølge en ringerunde TDN Finans har gjort blant 9 økonomer.

Les også: Tror på oppgang i ledigheten

Fra mai til august har sysselsettingen falt med 22.000 personer, tilsvarende 0,9 prosent. Ungdom har kraftigst nedgang i sysselsettingen. I tredje kvartal var 9,3 prosent av de i aldersgruppen 15-24 år arbeidsledige.

Mye svakere
- Dette er mye svakere enn ventet, og er det største sysselsettingsfallet siden 1989. Det er overraskende, sier makroøkonom
Bjørn-Roger Wilhelmsen i First Securities til DN.no.

 

Han hadde på forhånd spådd en ledighetsrate på tre prosent i august.

- Jeg tror ledigheten vil krype opp mot fire prosent i løpet av 2010, sier han.

I Norge publiseres det hver måned to statistikker for utviklingen i arbeidsmarkedet. SSB sin statistikk er basert på spørreundersøkelser, mens tallene fra Nav, som kommer imorgen, er basert på hvor mange som er registrert som arbeidsledige.

Nav-tallene kommer torsdag.

Klar vekst
Sammenlignet med 2008 har begge statistikkene vist en klar vekst i arbeidsledigheten. Men SSB sine tall viser en lavere vekst enn tallene fra Nav.

Hovedårsakene synes å være at mye av veksten i registrert ledighet kommer blant personer som ifølge SSB ikke defineres som ledige fordi de ikke klassifiseres som sysselsatte fordi de ikke oppfyller betingelsene for ledighet gjennom ikke å være aktive søkere eller at de ikke er umiddelbart klare for arbeid.

Når det gjelder utviklingen de siste månedene synes det også å være en sterkere effekt av at SSB-tallene har et relativt høyt frafall blant innvandrere. Dette er en gruppe med relativt sterk vekst i den registrerte arbeidsledigheten i denne perioden. Det er også slik at personer som ikke er bosatt i følge Folkeregisteret ikke dekkes av SSB-tallene, mens det finnes en del blant de registrerte ledige.

Les også: Færre velger AFP