Øye er i Oslo tingrett dømt til halvannet års fengselsstraff for forsettlig, grovt heleri av fem millioner kroner, som han mottok av den senere NOKAS-tiltalte David Toska i sin egen stue i 2001. Seks måneder av dommen er ubetinget.

Til fradrag av straffen kommer de 35 dagene Øye satt i varetekt ifjor sommer.

- Fornøyd
- Øye er godt fornøyd med den dommen som er avsagt, fordi han er trodd både av politiet og retten, og at det er tilbakevist at han skal ha bedrevet en bevisst form for hvitvaskingsoperasjon, slik enkelte medier har hevdet, sier Øyes forsvarer John Christian Elden til NTB.

Påtalemyndigheten har slått fast at de 5 millionene, som Toska kom med i en trillekoffert, stammer fra straffbare forhold, og trolig er et ransutbytte.

Elden understreker samtidig at Øye helst hadde sett at de 35 dagene han satt i varetekt i fjor var tilstrekkelig ubetinget fengselsstraff, og at han vurderer en anke på straffeutmålingen.

- Ingen ønsker å gå i fengsel. Han har foretatt en dårlig vurdering i en sak fra 2001. Hvorvidt det er behov for å gå i fengsel for det, får vi ta betenkningstid på, sier Elden.

Var i tvil
Selve straffeutmålingen er i tråd med påstanden aktor Marit Formo la ned under rettsforhandlingene i saken fredag. Tingretten behandlet saken som en tilståelsessak, siden Øye hadde erkjent straffskyld med bakgrunn i sin opprinnelige politiforkl#229 i saken fra juni 2004.

- Påtalemyndigheten er godt fornøyd med at retten fant at vilkårene for en tilståelsesdom var til stede, sier Formo til NTB.

Tingrettsdommer John Morten Svendgård skriver likevel i dommen at han var sterkt i tvil om Øyes tilståelse virkelig var uforbeholden og i tråd med siktelsen om forsettlig heleri.

- Siktedes forkl#229 i retten kan etter rettens syn lett oppfattes som en forkl#229 som i utgangspunktet synes å tendere mot en erkjennelse av uaktsomhet, men for så å tilpasses en skyldgrad i form av den mest unnskyldelige form for forsett som loven oppstiller for å få saken pådømt som tilståelsesdom, skriver Svendgård.

Han framhever likevel at Øye, gjennom gjentatte oppfølgingsspørsmål både fra aktor og forsvarer, innrømmet å hele tiden ha hatt en tanke om at pengene ikke var lovlige, og at dermed forsettet var til stede.

«Skitt, la gå»
Ifølge Elden er Øyes forsett uproblematisk, selv om den ligger i grenseland mellom uaktsomhet og forsett.

- Forsettet hans baserer seg ikke på at han hadde noen kunnskap eller viten, men på at han sa «skitt, la gå» da han tenkte at dette kunne være skatteunndragelsesmidler, sier Elden.

Formo understreker på sin side at påtalemyndigheten ikke har gitt Øye noen spesialbehandling i forhold til David Toska og de to andre tiltalte i saken, som må møte i retten 16. august.

- Samtlige av de siktede har fått tilbudet om en såkalt tilståelsesdom, og Øye er en av tre i denne saken som har benyttet seg av tilbudet og blitt skilt ut, sier Formo.

Hun legger samtidig ikke skjul på at Øyes tilståelse er viktig i saken mot de andre, som også inneholder en trusseltiltale.

- Han har gitt en uforbeholden forkl#229, slik vi ser det, som har bidratt til å oppklare saken og sikre bevissituasjonen for de øvrige siktede i saken. Det gjelder både for heleripunktet og pengeutpressingen. Men hans forkl#229 er ett av flere bevis i saken, sier Formo. (©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.