Når kapitalist Johan H. Andresen, Storbritannias konservative statsminister David Cameron og SVs parlamentariske leder Bård Vegar Solhjell tilsynelatende er enige om hvordan man bør takle moderne velferdsutfordringer, er verden vanskelig å kjenne igjen - eller minst én av dem har misforstått fullstendig. Eventuelt litt av begge deler.

Det handler om «sosialt entreprenørskap».

En sosial entreprenør «identifiserer et sosialt problem og bruker entreprenørprinsipper for å lede en organisasjon som skal bidra til sosial forbedring». Andresen har satt debatten på dagsordenen på våre kanter ved å bruke 12-15 millioner kroner i året på å sponse og lære opp nyskapere med sosiale ambisjoner.

- Vi kan forretningsdrift og kan coache mennesker med en god idé, forklarte han til BI-studenter i september.

Andresen har lenge vært regulær gjest på det årlige Davos-treffet for verdens velmenende rikfolk, World Economic Forum, og han har vel plukket opp tanken der. WEF-sjefen Klaus Schwab har sin egen «Foundation for Social Entrepreneurship».

Ideen er riktignok eldre, uttrykket dukket opp på 1960-tallet, og kommer i minst to hovedutgaver:

Den ene er å bygge opp selvstendige modeller for å skape velferdstilbud i samfunn som knapt har noen. Verdens mest kjente i denne retningen er nobelprisvinner Muhammad Yunus og hans mikrofinansforetak Grameen Bank.

I motsatt ende er sosiale entreprenører som dekker nye behov i mer utviklede samfunn, behov som etablerte velferdsordninger ikke fanger opp - som når Andresen støtter gratisavisen «- Oslo», som gir narkomane et annet inntektsgrunnlag enn kriminalitet.

Andresen mener dette «egentlig ikke er en politisk sak,» men der tar han jo feil. Dette er politisk så det holder.

For David Cameron, Storbritannias statsminister, er det bortimot en ideologi, ideen om «the Big Society».

Camerons tanke er at nettopp lokale entreprenører og frivillige organisasjoner er bedre enn tunge statlige byråkratier til å levere velferdsløsninger, enten det er å starte nye skoler, holde orden på parker eller drive biblioteker.

- There is such a thing as society, it's just not the same as the state, er slagordet for det han mener vil bli et bedre - og billigere - velferdstilbud.

For Solhjells del ser entusiasmen ut til å bunne i en erkjennelse av at velferdsstaten ikke besitter visdommen til å identifisere nye problemer, eller skape nye gode løsninger innen områder som rusomsorg, spilleavhengighet og skoletapere. Et historisk eksempel fra den kanten er krisesentrene, som vokste ut av den nye kvinnebevegelsen for så å bli en del av det offentlige tilbudet.

Cameron og Solhjell er derfor ikke entusiastisk på samme vis - og de har begge kritikere blant sine egne.

I Storbritannia blir Cameron kritisert av konservative som mener hele tanken virker vag, og vrien å omsette i praksis. Det blir også fremholdt at det vil bli nær håpløst å gjennomføre slike store tanker med alle budsjettkuttene som er varslet: De offentlige pengene som trengs for å smøre slike prosjekter i gang finnes for tiden ikke.

Solhjell tenker seg vel mer et system for å mobilisere frivillighet og kreativitet, med staten som stødig sponsor i bakgrunnen. Han hører dessuten til høyrefløyen i eget parti. Entusiasmen i partiets faglige fløy, særlig i velferdsprofesjonene, er trolig begrenset for å slippe til kreative amatører som gir blanke i tariffen. Partiets nye prinsipprogram vil kanskje gi signaler om Solhjell-tenkningen kan få gjennomslag.

Men at begge disse politiske ytterfløyene har delvis sammenfallende tanker om velferdsstatens svakheter, er interessant nok.

For Andresen er det uansett enklere, han trenger ikke spørre noen. Han har millioner å eksperimentere med selv. Ingen hadde husket den gode samaritan hvis han bare var snill. Han hadde penger også.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.