Investoren Berge Gerdt Larsen har de siste åtte månedene forsvart seg mot en alvorlig tiltale i Gulating lagmannsrett. Onsdag ble han frifunnet. Da var det gått mer enn ti år siden den bergensbaserte investoren for første gang ble siktet for grovt skattesvik og grov økonomisk utroskap etter en anmeldelse fra Skatt vest.

Man