Eva Grinde

Eva Grinde er kommentator i Dagens Næringsliv

«Femiskolen» har neppe skylden

I Jordan går guttene på rene gutteskoler med bare mannlige lærere. Men jentene drar kraftig fra faglig også der.

Publisert: Oppdatert:

Er forklaringen på at jenter er mer skoleflinke enn gutter, at skolen har gjennomgått en feminisering?
Er forklaringen på at jenter er mer skoleflinke enn gutter, at skolen har gjennomgått en feminisering? (Foto: Aleksander Nordahl)