Det beste ville vært om alle hørte på økonomene, fjernet toll og andre handelsbarrier, kuttet subsidier og lot den globale strømmen av varer flyte fritt over landegrensene.

De enkelte land ville innrettet sin produksjon der de har det som i handelsteori kalles «komparative fortrinn», og både bedrifter og konsumenter ville levd lykkelig alle sine dager.