For mange unge i etableringsfasen er det å komme inn på boligmarkedet nesten uoppnåelig. Bankenes krav til 15 prosent egenkapital – som for en bolig på 2,5 millioner kroner vil si 375.000 kroner i oppsparte midler – er vanskelig å oppfylle, særlig for dem som ikke har mulighet til å få foreldrehjelp. Nå har både private utbyggere og kommunene bestemt seg for å hjelpe denne gruppen.