De marsjerte tilsynelatende på hver sin planet. I Brussel gikk 65.000 i tog på søndag for klimatiltak før nær 200 nasjoner møtes for å drøfte saken i Katowice i Polen. Dagen før i Frankrike gikk over 100.000 demonstranter i gule vester for å stanse regjeringens plan om å redusere klimagassutslipp ved økte drivstoffavgifter.