Bård Bjerkholt

Bård Bjerkholt er kommentator i Dagens Næringsliv

Hensynet til budsjettet må være den aller dummeste grunnen til å få barn

Barn er hyggelige nok, men de er en utgiftspost.

Publisert: Oppdatert:

I tillegg til å finansiere pensjoner og helsetjenester til en stadig større aldrende befolkning, må fremtidens yrkesaktive også finansiere barnehager, skoler, gratis helsetjenester, kontantstøtte, barnetrygd og alle de andre godene samfunnet drysser over barnefamiliene.
I tillegg til å finansiere pensjoner og helsetjenester til en stadig større aldrende befolkning, må fremtidens yrkesaktive også finansiere barnehager, skoler, gratis helsetjenester, kontantstøtte, barnetrygd og alle de andre godene samfunnet drysser over barnefamiliene. (Foto: Clicknique/Getty Images/iStockphoto)