Leger uten grenser vil sende en redningsbåt til Middelhavet, etter våren da det var færre hjelpere, færre migranter og færre som druknet. Blant sommerens mindre rapporterte nyhetsmeldinger var den som kom fra IOM (International Organization of Migration) 12. juli – om at antallet druknede migranter i Middelhavet er halvert i perioden fra januar til begynnelsen av juli 2019, sammenlignet med samme periode i 2018.