Samvittigheten gnager kanskje litt hos den som er i ferd med å bestille en tur til New York for seg og barna som sist uke streiket for klimaet. Men se der! Et rosa nettsted kalt Chooose som tilbyr å fjerne hele karbonavtrykket ditt for en pris tilsvarende en kopp cappuccino i måneden. Og SAS tilbyr CO2-kompensasjon «ved hjelp av etablerte kvoteløsninger».

Og vips, kofferten pakkes uten flyskam.

Det er synd å si, men så enkelt er det dessverre ikke. Dagbladet har ettergått selskapet Chooose som har markedsført seg som om det knabber og sletter klimakvoter som store forurensende bedrifter ville trengt.

Det viser seg at selskapet i stedet soper opp restene av et marked som Kyotoavtalen etablerte. Investeringer i klimaprosjekter i u-land kunne selges som utslippskreditter. Men det meste av markedet kollapset i 2012. Det var for mange tvilsomme prosjekter. EU strammet inn på muligheten bedrifter har for å bruke slike kreditter, og etter 2020 blir det helt slutt.

SAS omtaler sin ordning både som «CO2-kvoter», som det ikke er, og «CO2-kompensasjon», som det kanskje er. I realiteten betyr det at SAS, via et annet selskap, støtter fornybar energiprosjekter i 40 land. Prosjektene i seg selv kan være positive. De avgjørende – og vanskelige – spørsmålene er: Ville prosjektet – eller noe tilsvarende i samme land – blitt realisert uansett? Og betyr virkelig et indisk vindkraftprosjekt som kan gi mindre vekst i kullkraft, at noen andre kan fly fra Oslo til New York når utfordringen er at utslipp fra både kull og fly må ned?

Et nærliggende råd til den som vil rydde opp i klimaregnskapet sitt – enten det er en bedrift eller privatperson – kunne være å kjøpe klimakvoter i EU. Noe av kritikken mot Chooose er at selskapet ikke tilbyr EU-kvoter. Det sluttet selskapet med før kvoteprisen i EU gikk kraftig opp og systemet faktisk begynte å bite.

EUs kvotesystem, som Norge er en del av, er et av de aller viktigste tiltakene for å få ned utslipp i Europa. Det er satt et tak på utslippene fra bedriftene som er omfattet - inkludert flyreiser innenfor EØS-området. Taket senkes gradvis. Og tvilsomme smutthull er tettet.

Det er to problemer. For det første er det ikke så lett for vanlige folk eller bedrifter som ikke er kvotepliktige, å handle i dette markedet. For det andre – og det gjelder også aktører som Chooose – er effekten av om noen utenfor systemet kjøper EU-kvoter, usikker.

I teorien skulle det være enkelt. Hvis den flyreisende familien kjøper kvoter for to-tre tonn CO2 fra EU-systemet, blir det færre kvoter igjen til kullkraftprodusenter og andre kvotepliktige bedrifter i Europa. Men – fest setebeltene – så enkelt er det ikke. EUs kvotesystem har virket svakt i mange år fordi markedet flommer over av utslippskvoter. Nå er prisen gått opp fordi EU har satt inn tiltak for å trekke overskuddskvoter ut av markedet. I første omgang holdes de tilbake. Men fra 2023 vil EU slette kvoter fra denne reserven.

Om noen klimabevisste forbrukere kjøper og sletter klimakvoter nå, kan EU med andre ord komme til å slette færre kvoter i 2023.

Om klimabevisste forbrukere kjøper og sletter klimakvoter nå, kan EU komme til å slette færre kvoter i 2023

For den vanlige forbruker handler det om noen få tonn. For klima- og miljøminister Ola Elvestuen handler det om knapt seks millioner tonn. Når hele norsk klimapolitikk kobles til EUs, får Norge muligheten til å flytte knapt seks millioner klimakvoter. I stedet for å kutte utslipp fra landbruk og transport, som ikke har kvoteplikt, kan Norge slette kvoter som ellers ville vært brukt av industri, flyselskaper og kraftprodusenter i Europa.

Hvis flyttingen gir et strammere regime for industrien, vil det ikke spille noen rolle for klimaet. Litt lavere utslipp fra industrien. Litt høyere utslipp fra kuer og biler. Men hvis det betyr at EU sletter snaut seks millioner færre kvoter, ender det som et bokføringstriks og høyere utslipp enn det ellers ville blitt.

Kvotesystemet er viktig og komplisert. Forbrukervennlig er det ikke. Ikke alt som kalles kvoter, er kvoter. Ikke all bruk av klimakvoter har reell effekt. Og hvis noen selger god klimasamvittighet til prisen av en cappuccino i måneden, er det noe som ikke stemmer.

Det finnes bare én sikker kur mot flyskam på turen til New York, dessverre. Det er å la være.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.