Europakommisjonen vil strekke en hjelpende hånd til en presset mediebransje.

Günther Oettinger, EUs kommissær for det digitale markedet, vil oppdatere unionens rettighetsdirektiv og gi tradisjonelle mediehus større makt over innholdet de produserer – og rett til å forhandle kompensasjon fra selskap som Google og Facebook når det spres.