Først de gode nyhetene. Verdensøkonomien er inne i et bredt oppsving som ifølge prognosene vil bli enda litt sterkere neste år. Veksten i år vil ifølge OECD lande på 3,6 prosent og neste år vil den stige til 3,7 prosent – tett oppunder den gjennomsnittlige veksten på 3,8 prosent i perioden 2005–2014.