Sentralbanksjef Øystein Olsen brukte sin åttende årstale til å gjøre opp status for lavrentepolitikken – resepten sentralbankene skrev ut etter finanskrisen.

Han er ikke i tvil. «Den sterke medisinen har virket». Pasienten kan friskmeldes. Sentralbanksjefen kunne fortelle bankens representantskap og øvrige inviterte gjester at veksten i alle de store industrilandene har «fått feste». Arbeidsledigheten har sunket, og pris- og lønnsveksten, som lenge var faretruende lav, er på vei opp.