Bård Bjerkholt

Bård Bjerkholt er kommentator i Dagens Næringsliv

Smak på den: Det investeres for lite i olje og gass, hilsen klimarisikoutvalget

Den som vil bygge ned norsk oljeindustri, må finne argumentene andre steder enn i rapporten fra klimarisikoutvalget.

Publisert: Oppdatert:

Regjeringens klimarisikoutvalg, ledet av Martin Skancke, mener klimarisiko ikke bør stå i veien for samfunnsøkonomisk lønnsom utvinning av olje og gass.
Regjeringens klimarisikoutvalg, ledet av Martin Skancke, mener klimarisiko ikke bør stå i veien for samfunnsøkonomisk lønnsom utvinning av olje og gass. (Foto: Mikaela Berg)