Eva Grinde

Eva Grinde er kommentator i Dagens Næringsliv

Fyr opp helikoptrene, foreldre! (For jo da, barn kan pushes til resultater)

Tigermammaer og helikopteroppdragelse vil trolig vinne mer terreng, også i tilbakelente Norge. I hvert fall i de ambisiøse klasser.

Publisert: Oppdatert: