Oljefondet forvalter 5000 milliarder kroner, eller midler tilsvarende fem statsbudsjetter, på vegne av det norske folk. Da kan ikke fondet investere i selskaper hvor toppsjefen er tiltalt for korrupsjon. Og når fondet likevel gjør det, kan ikke fondets sjef, Yngve Slyngstad, forholde seg taus.

Forstår