Først virket det dramatisk at regjeringen ville kaste oljeselskaper ut av Oljefondet. Så virket det litt smått når det bare handlet om oljeselskaper nesten ingen kjente navnet på.

Men én nyhet ble knapt nevnt.

Utgangspunktet var en anbefaling fra Norges Bank om å ta energiaksjer ut av referanseindeksen for Oljefondet.