Europaparlamentet gikk i forrige uke inn for å straffe den høyrenasjonale regjeringen i Ungarn for brudd på EUs kjerneverdier. Mandag meldte Financial Times at den konservative regjeringen i Polen ber om godt vær i striden med EU om politisk utnevnelse av dommere, i frykt for å bli straffet økonomisk når EU skal vedta et nytt langtidsbudsjett.