Anita Hoemsnes

Anita Hoemsnes er kommentator i Dagens Næringsliv

Når tror du sjefen din synes du er blitt en «eldre arbeidstager»?

Tallet er 56,3 år. Men ønsker arbeidsgiver en følelsesmessig stabil, medmenneskelig ansatt, med mindre «boikottende adferd», bør den ansette en senior.

Publisert: Oppdatert:

Antall arbeidstagere mellom 55 og 66 år har økt med 40.000 de siste ti årene. Fremover blir det enda flere av dem.
Antall arbeidstagere mellom 55 og 66 år har økt med 40.000 de siste ti årene. Fremover blir det enda flere av dem. (Foto: Hanna Kristin Hjardar)