Norske landbruksoppgjør kan være heftige og høyrøstede, men er vanligvis stillfarne målt mot det som bruker skje når EU lager landbruksbudsjett. Fredag braker det løs på ny, når landbrukskommissær Phil Hogan legger frem sitt forslag til langtidsbudsjett for Europas bønder. I Norge bruker både Bondelaget og Småbrukarlaget å varsle uår og avfolkning hvis ikke landbruksministeren blar opp mange nok friske millioner. I EU handler det om kutt: Hovedrammene i budsjettforslaget er allerede lagt frem, og bøndene må vente subsidiekutt på fem prosent, sier Hogan.