Eva Grinde

Kommentator i Dagens Næringsliv

Professoral ønsketenkning?

Ola Kvaløy har helt rett i at universitetene ikke skal drive hodeløs tilpasning til arbeidslivet. Motsatsen han skisserer er mer uklar.

Publisert: Oppdatert:

Kravene om tilpasning til livet utenfor auditoriene er blitt stadig mer unisone og høyrøstede. Her fra BI.
Kravene om tilpasning til livet utenfor auditoriene er blitt stadig mer unisone og høyrøstede. Her fra BI. (Foto: Gorm K. Gaare)