Politietterforsker Robin Schaefer ble rikskjendis etter at han varslet i den såkalte Monika-saken i Bergen. Der hadde politiet henlagt saken om åtteåringen Monika Sviglinskajas dødsfall som selvdrap. Etterforskningen hadde store feil og huller, noe Schaefer påpekte.